Sraz přátel značky JAWA

Vůně spáleného benzínu, řev motorů péráků, kývaček nebo panelek a spousta další podívané už po sedmé v rodišti zakladatele značky Jawa, pana Františka Janečka,
v Ledcích u Hradce Králové.Akce je určena také pro historické automobily a motocykly jiných značek.

Informace pro prodejce a stánkaře. Veškeré kapacity jsou pro letošní ročník již plně obsazeny!!!

Změna oproti minulým ročníkům - letos se přihlášky nebudou zasílat předem, vše s Vámi vyplníme na místě během přejímky. Akce je určena také pro historické automobily a motocykly jiných značek, letos vítáme i historické traktory a malotraktory domácí výroby.